Koop je online aankopen via Sponsorkliks! Zo help je Polar Bears aan extra geld.

Lidmaatschap

Lid worden

Download inschrijfformulier

Heb jij je zwemdiploma’s en vind je het nog steeds erg leuk om te zwemmen? Meld je dan nu aan voor een proefles bij waterpolo of synchroonzwemmen. Dan leren wij je nóg beter zwemmen. Je mag natuurlijk eerst een paar keer meedoen. Wil je daarna lid worden, stuur dan het ingevulde inschrijfformulier naar de ledenadministratie. Lees voordat je lid wordt ook even onze privacy verklaring door.

Contributie 2023/2024

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus, ook het lidmaatschap. Incassorondes vinden plaats aan het einde van de maand. Twee weken voorafgaand aan een incasso ontvangt u daarvoor een aankondiging per mail.

De contributie bestaat uit een basisdeel en daarnaast een KNZB lidmaatschap. De indeling in tariefgroepen wordt gebaseerd op de hoeveelheid trainingsuren badwater die een team tot zijn beschikking heeft. Het bestuur behoudt zich het recht voor om bepaalde trainingsuren minder zwaar te rekenen / naar beneden af te ronden, afhankelijk van omstandigheden.

De kosten voor het KNZB lidmaatschap worden direct aan het begin van het seizoen in rekening gebracht, dan wel aan het begin van het lidmaatschap. De eerste incasso van het seizoen zal daarom hoger zijn dan voor de daaropvolgende maanden. Leden die later in het seizoen instromen betalen een deel van deze kosten.

De kosten voor het KNZB lidmaatschap bedragen 20 euro voor leden t/m 11 jaar en 57 euro voor leden van 12 jaar en ouder. Voor de indeling in leeftijdsgroepen geldt de leeftijd die bereikt is op 1 januari tijdens het lopende seizoen. Hiermee volgen we de leeftijdsindeling van de KNZB. Zie hier een rekenvoorbeeld voor een maandelijkse incasso. Bij algemene leden, Fit & Fun leden, trainingsleden en gastspelers is het KNZB lidmaatschap inbegrepen in de basiscontributie.

Voor synchroonleden wordt eind oktober voor alle leden een basis wedstrijdpakket in rekening gebracht, afhankelijk van de categorie waarin je uitkomt. Extra wedstrijden bovenop het wedstrijdpakket worden apart in rekening gebracht.

Tarieven lidmaatschap Polar Bears seizoen 2023-2024, per jaar, inclusief KNZB lidmaatschap:

Tariefgroep 0-1 uur >1-2 uur >2-3 uur >3-4 uur >4-5 uur
WATERPOLO JEUGD mini* mini/
CG/BG
EG/DG CM/CJ BM/BJ
t/m 11 jaar op 01/01/2024 198 344 392
12 t/m 16 jaar op 01/01/2024 381 429 478 509
WATERPOLO SENIOREN – vanaf 17 jaar
Seniorlid – district (H5) / WPA 443
Seniorlid – bond (H3, H4, Da3) 457
Selectielid 567
Trainingslid (volw, geen startvergunning) 305
Gastspeler (startvergunning via thuisvereniging) 305
FIT & FUN
Seniorlid 198
SYNCHROONZWEMMEN
Cat.1 & 2 t/m 11 jaar op 01/01/2024 344
Cat 3 en 4  t/m 11 jaar op 01/01/2024 392
Cat 3 en 4 vanaf 12 jaar op 01/01/2024 429
Cat 5 en 6, Age 1 t/m 11 jaar op 01/01/2024 441
Cat 5, 6 & 7 Age 1 en Age 2 junioren, senioren 478
SYNCHROONZWEMMEN wedstrijd pakket (oktober) Incl gelatine en make-up, voor alle synchroonleden
Cat.1 t/m 7: 2x techniek en 1x uitvoering. nntb, afhankelijk tarieven KNZB 23/24
Age 1, Age 2, junioren, senioren: 3x techniek regio, 1x techniek interregio, 1x uitvoering regio, 1x uitvoering interregio. nntb, afhankelijk tarieven KNZB 23/24
Extra wedstrijden en diploma sessies worden aan het einde van het seizoen berekend, hiervan ontvangt u dan een factuur die u dient over te maken.

Overig

* Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig 25 euro inschrijfgeld in rekening gebracht.
* Boetes die door de KNZB worden opgelegd n.a.v. een wanprestatie worden op de contributie van de speler doorbelast.
* Jonge mini’s voor wie het nog te zwaar is om 2x per week te trainen kunnen het eerste seizoen ervoor kiezen om 1x per week te trainen. Vanaf het volgende seizoen wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar 2x per week trainen. Dit om de waterpolo opleiding en goede doorstroom naar de competitie te kunnen waarborgen. Mini’s kunnen uiteraard ook vanaf het begin kiezen om 2x per week te trainen.
* In geval van langdurige blessures vanaf de 4e maand, of als je op stage gaat in het buitenland, kun je in aanmerking komen voor een tijdelijke stopzetting van de basiscontributie, na goedkeuring door het bestuur. Vraag dit op tijd aan want achteraf wordt geen restitutie verleend.

Algemene Leden

Al vanaf 50 euro kun je algemeen lid worden en je aansluiten bij de Bearenclub, een gezellige groep mensen die de club een warm hart toedragen. Algemene leden die ook nog een vrijwilligerstaak vervullen, komen in aanmerking voor 50% reductie op het lidmaatschap. Vraag dit aan bij de ledenadministratie. Alle leden van Polar Bears hebben met hun seizoenskaart gratis toegang tot de thuiswedstrijden van de Dames en Heren in de Eredivisie!

Opzeggen

Je bent in principe altijd lid voor een heel seizoen, van 01-09 t/m 31-08. Wil je opzeggen voor het nieuwe seizoen, stuur dan uiterlijk 31 mei een e-mail naar leden@polarbears.nl. Polar Bears hecht er veel waarde aan dat we een seizoen eindigen met hetzelfde team/leden als waar we mee beginnen. Tussentijds opzeggen is daarom ook niet mogelijk. Uitzonderingen hierop zijn kinderen t/m 8 jaar en die nog niet in een team zijn ingedeeld of aan wedstrijden hebben meegedaan. Voor deze groep geldt een opzegtermijn van 1 maand, gerekend vanaf de 1e van de eerstvolgende maand na opzegging. Je krijgt een bevestiging van de afmelding. Nadat gecontroleerd is of aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, word je definitief als lid uitgeschreven. Let op: opzeggen bij de trainer is niet voldoende om uitgeschreven te worden!

Kleding

Polar Bears (wedstrijd) kleding kun je online bestellen via de webshop van Seles Sportwear.

Naar de webshop

Het laatste nieuws

05/11/2023

In memoriam An Frankenmolen

‘Tante’ An Frankenmolen (25 februari 1929 - 31 oktober 2023) Eeuwig jong gebleven Ik ben een van de weinige oudere leden van Polar Bears die in hun jonge jaren juist géén zwemtraining van An Frankenmolen heeft gehad. Ik kwam in 1988...

29/10/2023

AVL 6 november 20:00

De ALV van Polar Bears vind plaats op 6 november 2023, 20.00 uur in de Dolfijn. De stukken voor de ALV zijn te vinden op de download pagina. Aan het begin van de ALV zullen wij stilstaan bij het overlijden van...

18/10/2023

In memoriam

Verenigd in verdriet De tijd dat ik chagrijnig wakker werd na een verloren potje waterpolo, ligt al een tijdje achter me. En ook kan ik me tegenwoordig echt niet meer druk maken om scheidsrechters die de ‘verkeerde kant op fluiten’....